شیمی ساختمان

توری فایبرگلاس 60 گرمی با چشمه های 3*3

شیمی ساختمان
توری های فایبرگلاس 60 گرمی با چشمه های 3*3