شیمی ساختمان

توری فایبرگلاس 65 گرمی با چشمه های 3*3

شیمی ساختمان
توری های فایبرگلاس 65 گرمی با چشمه های 3*3