توری Cupido 100-1000

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 100 سانتی متر
طول هر رول 1000 متر