توری Cupido 100-5000

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 100 سانتی متر
طول هر رول 5000 متر