توری Cupido 200

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 3×3
عرض 200 سانتی متر
طول هر رول 200 متر