توری Elegant 20

توری فایبر گلاس مارامو
45گرمی
چشمه 3×3
عرض 20 سانتی متر
طول هر رول 50 متر