توری Elegant 25

توری فایبر گلاس مارامو
45گرمی
چشمه 3×3
عرض 25 سانتی متر
طول هر رول 50 متر