توری Elegant 33

توری فایبر گلاس مارامو
45گرمی
چشمه 3×3
عرض 33 سانتی متر
طول هر رول 50 متر