توری Elite 100

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 2×1
عرض 100 سانتی متر
طول هر رول 200 متر