توری Elite 60

توری فایبر گلاس مارامو
60گرمی
چشمه 1×2
عرض 60 سانتی متر
طول هر رول 200 متر