توری Eros 190

توری فایبر گلاس مارامو
65گرمی
چشمه 3×3
عرض 190 سانتی متر
طول هر رول 200 متر