توری ++Master A10

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر