توری Master A100-500

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰۰ متر