توری +Master A170

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۷۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر