توری +Master A190

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۱۹۰ سانتی متر
طول هر رول ۲۰۰ متر