توری Master A300

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۳۰۰ سانتی متر
طول هر رول ۱۰۰ متر