توری Master A60

توری فایبر گلاس مارامو
75گرمی
چشمه 5×5
عرض ۶۰ سانتی متر
طول هر رول ۵۰ متر