توری Master pro 120

توری فایبر گلاس مارامو
75 گرمی
چشمه 9×7
عرض 120 سانتی متر
طول هر رول 200 متر