توری Master pro 170

توری فایبر گلاس مارامو
75 گرمی
چشمه 9×7
عرض 170 سانتی متر
طول هر رول 200 متر