توری Master pro 200

توری فایبر گلاس مارامو
75 گرمی
چشمه 9×7
عرض 200 سانتی متر
طول هر رول 200 متر