توری +Mega 100

توری فایبر گلاس مارامو
160گرمی
چشمه 5×5
عرض 100 سانتی متر
طول هر رول 100 متر