توری Potent 100

توری فایبر گلاس مارامو
130گرمی
چشمه 5×5
عرض 100 سانتی متر
طول هر رول 50 متر