توری Potent 20

توری فایبر گلاس مارامو
130گرمی
چشمه 5×5
عرض 20 سانتی متر
طول هر رول 50 متر